Skip to main content

PRAVIDLA


Veškeré dění je založeno na naprosté dobrovolnosti a souhlasu zúčastněných. Nelze proto nikoho nutit do žádných situací nebo činností. Odmítnutí kohokoliv nesmí být pojímáno jako urážka či vzbuzovat výraz nevole a musí být bezpodmínečně respektováno. V opačném případě bude toto jednání znamenat konec členství v klubu.

Účast na setkáních je povolena pouze nahlášeným párům popřípadě sólo ženám v obou případech starších 18 let, kteří netrpí žádnou nakažlivou či jinak nebezpečnou chorobou pro sebe nebo své okolí. Jako soukromý klub nemáme žádnou povinnost přijmout za člena každého, kdo se přihlásí. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí nebo vykázání osob, které by svým zevnějškem, chováním nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním nebo je naše skupina mezi sebe nechce dále pouštět. Nemáme také za povinnost žádné zdůvodňování našich rozhodnutí.

Je zakázáno užívání drog a povzbuzujících preparátů. Setkání se mohou zúčastnit pouze partneři vyrovnané povahy, u nichž případný kontakt s jinými účastníky nevyvolá projevy žárlivosti, zklamání či agresivity.

Je povinností důsledně používat kondomy a dodržovat ostatní hygienické zásady bezpečného sexu s ohledem na možnost nákazy HIV popř. jinými chorobami. Tohoto rizika si musí být všichni zúčastnění vědomi.


Do našeho klubu nesmějí muži s homosexuální či bisexuální orientací

Na pokoje není dovoleno z bezpečnostních důvodů přenášet sklenice či jiné nádoby. Kouření je možné ze stejných důvodů pouze v kuřárně.

Je povinností každého účastníka zachovávat mlčenlivost a diskrétnost o dění v klubu Je rovněž zakázáno jakýmkoliv způsobem pořizovat obrazové nebo zvukové dokumenty z prostor a dění v klubu.

Výjimkou jsou fota na našich webových stránkách, použitá se souhlasem zúčastněných


Podmínkou získání členství v klubu je seznámení, souhlas a dodržování těchto pravidel. Jejich porušení naopak znamená okamžité zrušení členství.


Při odchodu v nočních hodinách prosíme o dodržování klidu a omezení hluku vozidel, neboť případné stížnosti místních obyvatel by mohly zkomplikovat další naše setkání.

SAUNA

V období září - duben je k dispozici

Pravidla a podmínky saunování


Vstup do sauny je na vlastní nebezpečí a je možný jen pro osoby, které netrpí žádnými chorobami či zdravotními potížemi, jimiž by ohrozily zdraví své nebo ostatních účastníků sauny.

Do sauny je možno vstupovat jen bez obuvi a po osprchování, na lavicích je nutné používat k sezení ručníků.

Délku pobytu a počet vstupů si určuje každý z účastníků sám

Současně se mohou saunovat max. 4 osoby.

Použití sauny je v rámci akce bezplatné. Saunu provozujeme v období září - duben v době 20 - 22 hodin a za podmínky minimálně 4 zájemců, ručník Vám zapůjčíme.

Zájem o saunu nám sdělte při přihlašování na akci.


Přejeme Vám prožití mnoha krásných chvil a příjemných zážitků.


Nastávající akce

SW PÁRTY 2+1 V SOBOTU 29.6.


29 čvn 2024
08:00PM - 02:00AM

Dámy a pánové, srdečně Vás zveme na večerní sw párty, která se koná v sobotu 29.6. od 20 hodin.

Párty bude ve složení 2+1, tzn. každý pár si může s sebou přivést další ženu, či samotného muže! Příspěvek na akci je 500,- pro pár, muž patřící k páru platí rovněž 500,-Kč, žena patřící k páru nebo samotná žena má vstup zdarma. Samotní muži, kteří nepřijdou s párem, k nám bohužel nemohou. V ceně příspěvku je malé občerstvení a uvítací drink, zapůjčení osušky.

Těšíme se na Vás!


Created by Simple Web Pages Copyright Swingers Klub Nesytka © 2024   blank